Eksamensangst

DR har haft en række udsendelser i maj, hvor det overordnede tema har været angst. Vi har derfor valgt at isolere en tidstypisk angst, nemlig eksamensangst.

For en gruppe mennesker er den kommende sommer en ubehagelig tid. For det er nu de sidder begravet i bøger og kæmper med at blive klar til eksamen. For nogle er denne oplevelse positiv og noget de glæder sig til at få på plads. Men for et stigende antal studerende, skaber det at skulle præstere, en følelse af mindreværd.  

Eksamensangst er en tilstand, der opstår i forbindelse med en forestående eksamen eller anden præstation, hvor den studerende skal vurderes / bedømmes af andre. Overordnet set er eksamensangst ofte en oplevelse af ikke at slå til eller være god nok i en præstations situation. Denne tilstand kan være ledsaget af tanker og / eller frygt for, at der kunne opstå ubehagelige situationer til eksamen. Typisk vil angsten medføre at fokus på den forestående eksamen vil omhandle uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre.  Dvs. katastrofetanker som ”hvad nu hvis..”

Hvor det er helt normalt at føle et vist pres forud for en eksamen, kan presset dog stige til at blive invaliderende, hvis den studerende har urealistiske høje forventninger til sig selv eller oplever / tror at der er et forventningspres fra andre.

Faktum er, at eksamensangst er et stigende problem. Men heldigvis er der hjælp at få.  F.eks som Anna, som gik fra:

Fra eksamensangst til præstations tryghed

Anna gik i 9. klasse og skulle for første gang til mundtlig eksamen. Hun havde haft nogle forelæggelser for klassen, hvor hun oplevede at hun ”frøs”. Hun kunne ikke formidle sit budskab, hun havde hjertebanken og svedte i både håndflader og på panden. Hun følte sig låst af frygt for ikke at gøre det godt nok. Hun havde ellers gode karakterer og havde klaret de skriftlige prøver ok.

Anna spillede håndbold og var god til det. Hun spillede faktisk i den bedste række og havde gjort det i et år. Først da hun i forbindelse med en terapisession, hvor NLP blev benyttet, blev hun opmærksom på at hun kunne benytte de samme ressourcer til eksamen som på håndboldbanen. Det blev hendes nye strategi.

Hun blev bedt om at beskrive ugerne op til eksamen og selve eksamensdagens forløb ud fra denne nye strategi. Det gjorde hun og kunne uden problemer sætte ord på det. Hun kunne nu se sig selv gennemføre hele forløbet med et godt resultat.

De tidligere negative oplevelser med fremlæggelse for klassen blev afhjulpet ved hjælp af Hypno-/ hypnoseterapi.

Som NLP- og hypnoterapeut, kan jeg hjælpe dig med at bryde negative tankemønstre og hjælpe med at opbygge mere hensigtsmæssigt mønstre

Kontakt mig gerne for nærmere info